امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه نظر خواهی از دانش آموزان برای کاهش اضطراب امتحان

0

دانش آموز عزیز؛

اضطراب در هر کاری و در همه ی افراد وجود دارد. محقق درصدد است به بررسی راهکارهای کاهش اضطراب امتحان در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی بپردازد. تجارب ارزنده شما می تواند ما را یاری نماید، لذا از جنابعالی انتظار می رود با مطالعه دقیق و با گذاشتن علامت√ در مقابل گزینه مورد نظر ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهید. از اینکه باصبر و حوصله به سؤالات ما پاسخ می دهید پیشاپیش از شما قدردانی می نماییم.

نام خانوادگی: ……………………… (الزامی نیست)

جنسیت: دختر پسر پایه تحصیلی:

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

لطفاً ارزیابی خودتان را در مورد هرکدام از موارد زیر درخصوص کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان مشخص نمایید.

ردیف

استفاده از روش تدریس فعال

1

بالا بردن تمرکز در دانش آموزان

2

شناسایی دشواری های یادگیری دانش آموزان

3

استفاده از محیط مناسب برای برگزاری امتحان

4

ارزشیابی مستمر دانش آموزان در طول سال تحصیلی

5

برقراری بحث های گروهی و مشارکت دانش آموزان در آن

6

تقویت کردن اعتماد به نفس دانش آموزان

7

آموزش روش های صحیح مطالعه به دانش آموزان

8

آگاه کردن دانش آموزان نسبت به توانایی های خود

9

حضور مستمر در کلاس و علاقه به تحصیل

10

فرصت دادن برای بروز توانمندی های دانش آموزان در کلاس

11

کاهش اضطراب در اثر بی توجهی به آن

12

آگاه کردن دانش آموزان در مورد شیوه ی برگزاری امتحان

13

عدم تغییر جای دانش آموزان در حین برگزاری امتحان

14

بیان جملات آرامش بخش به دانش آموزان توسط معلم قبل از جلسه امتحان

15

فراهم نمودن شرایط عاطفی مناسب در ایام امتحانات توسط والدین

16

توجه به مسائل دینی (با وضو بودن- خواندن دعای مطالعه)

17

استفاده از برنامه ریزی درسی مناسب توسط مسئولین مدرسه (مشاوره)

18

انتظار داشتن معلمان از کسب نمرات دانش آموزان نسبت به استعدادشان

19

تشویق کردن دانش آموزان برای کسب موفقیت هایش

20

1- به نظر شما غیر از موارد ذکر شده چه عواملی در کاهش اضطراب امتحان تأثیر گذار است؟

2- چه راهکارهایی برای جلوگیری از اضطراب امتحان در بین دانش آموزان پیشنهاد می کنید؟

تبلیغات متنی