امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی روغن نباتی پارس

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

مقدمه

فصل اول: معرفی شرکت

شرکت سهامی عام روغن نباتی پارس

محصولات

آگهی تأسیس شرکت

فصل دوم: کلیات طرح

مجوزات قانونی

اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص/ عام

شناخت محصول و موارد مصرف

فصل سوم: بررسی های اقتصادی

کمبود و افزایش قیمت روغن نباتی در بازار

خواص فیزیکی محصول

مواد اولیه

کالاهای جانشین

اهمیت محصول و نیاز جامعه

مبانی اقتصادی

سیاست دولت

تحلیل قیمت در بازار

مشخصات اقتصادی محل اجرای طرح

پیش بینی بازار محصول

بررسی عرضه

بررسی تقاضا

صادرات

موازنه عرضه و تقاضا

محصولات جانبی

بازاریابی

سازمان دهی

تحلیل صنعت / خدمات

فصل چهارم: بررسی های فنی

مواد اولیه مورد نیاز

میزان نیاز به مواد اولیه (برای هر تن محصول)

منابع تهیه مواد اولیه

بررسی فرایند های تولیدی و انتخاب تکنولوژی بهینه

بررسی ماشین آلات پشتیبانی

نیروی انسانی

بررسی فضا، مساحت و نوع ساختمانها

مساحت سالن تولید

انبار مواد اولیه

انبار محصول

ساختمان تأسیسات

ساختمان آزمایشگاه

ساختمان اداری و رفاهی

ساختمان نگهبانی

استخرها

فونداسیون مخازن ذخیره

محوطه کارخانه

دیوار کشی

مساحت کل زمین

برق رسانی

تأسیسات آب

تجهیزات و تأسیسات

تجهیزات خط تولید

فصل پنجم: فرآیند تولید

شرح فرآیند تولید

بخش تولید و بسته بندی

بخش رنگبری

واحد جامد سازی روغن (هیدروژناسیون)

بخش بی بو کننده روغن

بخش بسته بندی و سرد خانه

ماشین آلات و تجهیزات واحد تولید گاز اکسیژن و هیدروژن

برنامه ریزی تولید و پیش بینی ظرفیت تولید برای 5 سال بعد از بهره برداری

برنامه زمان بندی اجرای طرح

فصل ششم: بخش مالی

هزینه مواد اولیه

محاسبات جدول مواد اولیه

هزینه انرژی مصرفی سالیانه

هزینه سوخت

هزینه برق

هزینه آب

انواع انرژی مصرفی

هزینه نیروی انسانی مورد نیاز

هزینه بیمه

جدول حقوق و دستمزد کارکنان تولید

جدول حقوق و دستمزد کارکنان اداری

محاسبه ارزش ماشین آلات و دستگاهها

هزینه ساختمان سازی

هزینه وسایل نقلیه

هزینه وسایل اداری و دفتری

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

سرمایه گذاری کل

هزینه های سرمایه ثابت

ترازنامه اول دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته

پیش بینی فروش

سود وزیان

محاسبه سرمایه شرکا

سرمایه پایان دوره (ارقام به ریال)

ترازنامه پایان دوره

نسبتهای مالی

محاسبه هزینه های متغیر

نمودار مربوط به نقطه سر به سر مالی

فصل هفتم: طرح تجاری یک صفحه ای

پیش نویس طرح چشم انداز

پیش نویس شرح مأموریت

اهداف

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی