امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش علل بی حجابی

0

پرسشنامه نظر خواهی از دانشجویان

دانشجوی عزیز:

یکی از آسیب‌های اجتماعی که در سال‌های اخیر تا حدودی‌ گسترش یافته پدیده بدحجابی و گرایش به پوشش‌های غربی توسط برخی از دختران و زنان می‌باشد. هدف از پرسشنامه حاضر ریشه یابی علل کم توجهی دانشجویان دختر به پوشش اسلامی می باشد. بدون شک نظرات و دیدگاه های شما، می تواند کمک بسیار شایانی در این رابطه باشد. لذا خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه ما را در جهت دستیابی به هدف تحقیق یاری فرمایید. این پژوهش صرفاً یک تحقیق آزاد بوده و نتایج آن به صورت کلی مورد بررسی قرار می گیرد، لذا پژوهشگر، از لحاظ اخلاقی خود را ملزم می داند که از نتایج و نظرات دانشجویان گرامی در جای دیگری استفاده نکند. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)

2. وضعیت تأهل: مجرد* متأهل*

3. سن: زیر 20 سال* 25-20 سال * 30-25 سال * 30سال به بالا *

ردیف

نقش هرکدام از عوامل زیر را در علل بی حجابی مشخص کنید.

خیلی زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

خیلی کم

(1)

1

ناآشنایی به فلسفه وجودی پوشش اسلام

2

احساس نوعی رشدیافتگی اجتماعی خانواده

3

احساس مخالفت با حاکمیت مذهبی

4

تأثیر محیط بر نگرش افراد

5

ضعیف بودن اعتقادات مذهبی

6

فقدان نظارت والدین بر فرزندان

7

فقدان نظارت اجتماعی از جمله نظارت بر واحدهای تولیدی

8

وجود روحیه ی خودنمایی

9

تبیین نشدن مفاهیم ارزشی و دینی از کودکی

10

تهاجم فرهنگی بیگانه و خودباختگی

11

داشتن دوستان ناباب

12

کسب موقعیت و جایگاه کاذب

13

جامعه پذیری افراطی و همرنگ جماعت شدن بدون تفکر

14

کم رنگی تعلق به فرهنگ خودی و توجه بیشتر به دیگر فرهنگ ها

15

تقلیدهای کورکورانه

16

مد گرایی

17

فرهنگ باقیمانده از طاغوت

18

حرص و طمع دنیا و فراموشی معنویت

19

کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب

20

اختلافات مذهبی و نژادی

ردیف

نقش هرکدام از عوامل زیر را در علل بی حجابی مشخص کنید.

خیلی زیاد

(5)

زیاد

(4)

متوسط

(3)

کم

(2)

خیلی کم

(1)

21

مسامحه و بی توجهی بعضی مسئولان

22

عدم حضور مشارکت پدر و مادر در مراسم و اجتماعات مذهبی

23

از هم پاشیدگی کانون خانواده

24

فقر، بیکاری و مشکلات شدید مالی

25

اعتیاد، بزهکاری و انحراف یک یا چند عضو خانواده

26

نفوذ و تأثیر منفی برخی برنامه های ماهواره و ترویج اندیشه های غرب در جامعه

27

کاهش اختلاف ظاهری طبقاتی بین مردم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی

28

فضای نامطلوب خانوادگی در اثر تبعیض و تحقیر اعضای خانواده

29

عدم مراقبت والدین از فرزندان در اثر جهالت

30

احساس نوعی تجرد و به روز بودن

31

کاهش حساسیت مردم درباره ی وضعیت پوشش فرزندان

32

غرب گرایی و هم سویی الگویی با فرهنگ غرب

33

ضعف حیا

34

کمبودهای عاطفی و شخصیتی

35

فاصله گرفتن جوانان از آموزه های دینی

36

بی تفاوتی و بی توجهی دستگاه های فرهنگی

37

ضعف و ناهماهنگی نهادهای اجتماعی

38

وسوسه های شیطانی

39

تولید الگوها و محصولات فرهنگی و البسه های غیر متعارف

40

احساس نوعی اعلام مخالفت با اجباری بودن حجاب

1. جز موارد ذکر شده چه عواملی در کم توجهی دانشجویان دختر وجود دارد؟ (لطفاً بنویسید)

2. چه راهکارهایی جهت جهت رفع یا کاهش کم توجهی دانشجویان دختر به پوشش اسلامی پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)

تبلیغات متنی