امروز یکشنبه 03 تیر 1403

کارآموزی کارخانه رینگهای سبک و سنگین

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

آزمایشگاه

تستهای انجام شده برروی مواد اولیه

تستهای انجام شده برروی موادمحصول تولیدی

تستهای انجام شده برروی ابزار آلات اندازه گیری و دستگاه ها

انجام کالیبراسیون در موارد مختلف

بازرسی مواد اولیه و تطبیق مواد اولیه با

استانداردهای تعیین شده

بررسی ظاهری و تطابق آن با شرایط تعریف شده

برداشت نمونه و آزمایشات ابعادی و متالورژیکی

نمونه برداری از اوراقها

ترکیب شیمیایی مواد

سختی سنجی

آزمون کشش

آزمون ضربه

تست رنگ

تست ضخامت سنجی

تست ضربه

تست چسبندگی

تست خمش

نکته

ترک یابی مواد فلزی

استفاده از یوک مغناطیسی و یک اسپری

استفاده از دو اسپری

استفاده از سه اسپری

ترک یابی در خط تولید

نکته

تست خستگی در رینگهای سبک

تست خستگی در رینگهای سنگین

دستگاه خستگی رینگهای سنگین

نابالانسی جرمی

آزمون تاب و کله

تست سالت اسپری

انجام کالیبراسیون

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی