امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

گزارش کارآموزی ساخت و تولید

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

آَشنایی با واحد چرخدنده شرکت

روش ساخت چرخدنده

فورجینگ

چکش کاری یا آهنگری

آهنگری حدیده ای

مهرش

پرچ کاری گرم

فورجینگ غلطکی

فورجینگ قرار

آشنایی با دستگاههای موجود در واحد چرخدنده و کنترل قطعات

نام ماشین وراگ WERAG

ترتیب و مراحل ساخت شفتها

کنترل قطعات

نام ماشین GEORGE FISCHER

کنترل قطعات

نام ماشین PFAUTER

کار و مشخصات دستگاه

نام ماشین لورنز (LORENZ)

مشخصات و کار دستگاه

دستگاه تولید دنده

دستگاه تولید شفت

نام ماشین روشاد (ROSCHAD)

کار ومشخصات دستگاه

توضیحات نهایی

نام ماشین کلاین (KLEIN)

کار ومشخصات دستگاه

اندازه مرغکها

نام ماشین MULLER

مشخصات و کار دستگاه

نام ماشین MULLER

مشخصات و کار دستگاه

نام ماشین KARL DEUTSCH

مشخصات و کار دستگاه

نام ماشین راینکر (REINECKER)

مشخصات و کار دستگاه

وسایل اندازه گیری

نام ماشین فورتانا (FORTUNA)

کار و مشخصات دستگاه

تست سوختگی

برگ در خواست انجام تست سوختگی

نام ماشین هورت (HURTU)

مشخصات و کار دستگاه

نمودار مسیر قطعات ABCD

مسیر قطعات دنده A

مسیر قطعات دنده B

مسیر قطعات دنده C

مسیر قطعات دنده D

نمودار مراحل انجام کار در سالن دنده زنی

پیشنهادات پرسنل ماشینکاری چرخدنده و امور ابزار

امکانات رفاهی

مشکلات اجرایی و سیستم

رویه تولید سایت شمالی شرکت

هدف

محدوده اعتبار

مسئولیتهای افراد

فورمن عملیات ماشینکاری

اپراتور عملیات ماشینکاری

وسایل مورد نیاز

آموزش

مراجع

رویه اجرایی

سوابق

مدارک ذیربط

لیست توزیع

دستورالعمل تنظیم ماشین

هدف

محدوده اعتبار

مسئولیتهای افراد

وسایل مورد نیاز

آموزش

مراجع

شرح عملیات

سوابق

مدارک ذیربط

لیست توزیع

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی