امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

تعداد سوالات: 33 سوال

روایی و پایایی ندارد

روش نمره گذاری ندارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی