امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت خدمات دکوراسیون داخلی

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

پیشگفتار

چکیده

اهداف

فصل اول: معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم: تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت انجام فعالیت

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی برای هر پروژه

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم: معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم: معرفی هزینه ها

تعریف هزینه های سالیانه

برآورد هزینه استهلاک

میزان سرمایه گذاری

محاسبه هزینه ها

محاسبه سود و زیان ویژه (ارقام به میلیون ریال)

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های ثابت طرح

محاسبه درصد نقطه سربه سر

میزان درآمد در نقطه سربه سر

ارزش افزوده ناخالص

فصل پنجم: شرح فرآیند

مقدمه

طراحی اتاق کودک

ضوابط طراحی اتاق کودک

کفپوش کمرنگ قابل شستشو و نرم..

کودکان با سنین 7سال به بالا تا 15 سال

آشپزخانه

کفپوش

صفحه کار

برای پشت پنجرهها

فصل ششم: خلاصه مطالعات و نتیجه گیری

چکیده مطالعات فنی، مالی واقتصادی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی