امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

گزارش بازدید از روابط عمومی شهرداری

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

خلاصه ای از تاریخچه شهرداری در ایران

تاریخچه شهرداری مشهد

واحد روابط عمومی

واحد ارتباطات

ارتباطات رسانه ای

ارتباطات مردمی (137)

بخش اطلاع رسانی

بخش پرسش و پاسخ

بخش پیام های فوری

بخش ارتباط تلفنی مردم و مسئولین

واحد پلاک کوبی و نامگذاری معابر

واحد تشریفات و مراسم

واحد بین الملل

واحد افکارسنجی عمومی

واحد امور اداری

در بازدید از کتابخانه شهرداری نیز چنین بیان گردید

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی