امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی

0

تعداد صفحات: 8 صفحه

پرسشنامه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شاته MSEIS

تعداد سوالات: 29 سوال

روایی و پایایی دارد

روش نمره گذاری دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی