امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف

تعداد گویه ها: 21 سوال

شیوه نمره گذاری دارد

روایی و پایایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی