امروز جمعه 11 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش هلند

0

ساختار آموزشی
آموزش اجباری از 5 تا 17 سال بمدت 12 سال بطور تمام وقت طول می کشد ویا از 5 سالگی تا پایان سال تحصیلی که دانش آموز به سن 16 سالگی می رسد بطور تمام وقت واز 16 تا 18 سالگی بطور پاره وقت دنبال می شود.آموزش پیش دبستانی بصورت جداگانه در هلند وجود ندارد.آموزش ابتدائی هشت سال بطول می انجامد که از 4 تا 12 سالگی بوده واز 5 سالگی به بعد اجباری می باشد.آماده سازی کودکانی زیر 4 سال تحت مسئولیت وزارت بهزیستی، بهداشت وامور فرهنگی می باشد.ازسال تحصیلی 1994-1993همه انواع مدارس متوسطه، با یک دوره سه ساله آموزش پایه شروع می شود آموزش عمومی جامع پایه که هیچ وجه تمایز تخصصی بین موضوعات عمومی وتکنیکی ایجاد نمی کند.بسته به دوره آموزوش انتخابی، ممکن است تا 4 سال طول بکشد. MBOبرای دانش آموزان سنین 16 تا 19سال طراحی گردیده است.کارورزی دانش آموزی 2 تا 3 سال طول می کشد وکار آموزی پیش رفته دانش آموزی 1 تا 3 سال طول می کشد. در سرزمین هلند برای کودکان زیر 4 سال تأمین آموزش رسمی محدودی وجود دارد. در ژوئن سال 2000 وزارت آموزش،فرهنگ وعلوم،وزارت بهداشت، رفاه وتربیت بدنی، وزیر برنامه ریزی شهری وهماهنگی اقلیت ها به صدور بیانیه ای درخصوص آموزش خردسالان به چاپ رسانید.

تبلیغات متنی