امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

0

تعداد صفحات: 5 صفحه

مقیاس پرسشنامه دارد

تعداد گویه ها: 21 سوال

روش نمره گذاری دارد

منبع دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی