امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه امیدواری میلر MHS

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

پرسشنامه امید میلر (MHS) یا پرسشنامه امیدواری میلر که معادل انگلیسی آن Miller Hope Scale است در سال 1988 تویط میلر و پاورز ساخته شد. پرسشنامه اولیه دارای 40 سوال بود که در نسخه‌های بعدی به 48 سوال افزایش یافت.

تعداد گویه ها: 48 سوال

روش نمره گذاری دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی