امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت رفتارشناسی اسب

0

تعداد صفحات: 48 صفحه

رفتار شناسی در پرورش اسب

رفتارهای غیر طبیعی در اسب

روش طبیعی زندگی اسب

وجوه تمایز - مشخصات

اجتماعی بودن

ساز و کار دفاعی

پرسه زنی

قانون سلسله مراتب

کنجکاوی

چرنده

تقلید

حافظه قوی

غرایز

ترس

عصبیت

خشم

درد

خشنودی

ناخشنودی

توجه جلب شده

هیجان زده

شرارت

بازیگوشی

هوشیاری

اصوات

هرهر

صدای خارج شده از دماغ

جیغ

اصول کلی رفتار با اسب

خوش رفتاری

ارتباط

انضباط و تشویق

چگونگی رفتار با اسب

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی