امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی پرورش گاو شیری با پنجاه رأس

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

خلاصه طرح

مقدمه

تولید شیر و تولید مثل (خط تولید)

توجیه اقتصادی طرح

الف)سرمایه گذاری ثابت

زمین

محوطه سازی

ساختمانها

ماشین آلات

تأسیسات

وسایل نقلیه

تأسیسات اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

خرید دام

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

ب هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید

حقوق دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت وانرژی

جمع هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش

جمع کل سرمایه گذاری طرح

ج فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

محاسبه نقطه سربه سر (در 100% تولید)

محاسبه کارمزد وام

368/ هفتاد طرح تیپ سرمایه گذاری

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

منابع

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی