امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی آموزشگاه کامپیوتر

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

مقدمه

بررسی از نظر جغرافیایی

بررسی از نظر فرهنگی

مجوزها و مسائل قانونی

پیش بینی ها و برآورد ها

نیروی انسانی

برآورد سرمایه مالی و نحوه تامین آن

تجهیزات و تاسیسات

محاسبات مالی و فنی

بازار یابی

تبلیغات

طرحهای توسعه و ابتکارات و خلاقیتها

نمونه تبلیغاتی

تصاویر مربوط به ISP

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی