امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارفرینی راه اندازی و احداث یک کارگاه ماشین سازی

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

مقدمه

تعاریف

برای احداث یک کارگاه ماشین سازی چه باید کرد و به چه امکاناتی نیازمندیم

محل راه اندازی کارگاه

مشخصات ساختمان کارگاه

ابزار و وسایل اولیه

نیروی انسانی

موسس

طراحی

کارگر فنی

نحوه تنظیم قراردادها با نیروهای کاری (یک ماه اول تاسیس)

بیمه نامه ها

برآوردهای مالی

بازاریابی

نحوه گرفتن سفارش، ساخت و تحویل با ماشین به مشتری

سفارش

ساخت

تحویل

اهداف

عوامل موثر در دستیابی هر چه سریعتر به اهداف موردنظر

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی