امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری صنایع غذایی پیچک

0

تعداد صفحات: 53 صفحه

فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه

نمودار سازمانی

شرح مختصری از مکان کارآموزی

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی

اصول و مبانی کلی حسابها

اصول و مبانی کلی حسابهای مالی

کلیات تولید

اصول و عوامل قیمت تمام شده

عوامل قیمت تمام شده

مواد اولیه و بسته بندی اصلی

سربار(هزینه های تولید)

ضایعات تولیدی

مراکز هزینه

مراکز هزینه(دوایر) تولیدی

مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی

اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها

محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات

اصول و مبانی کلی روشها

فصل سوم آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی با شرکت صنایع غذایی پیچک

فعالیت مالی

دایره دریافت و پرداخت

دایره صدور اسناد و دفترداری

شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی)

حسابها

روشها

توضیح فرم سند حسابداری

تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها

تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف

نحوه کنترل داخلی

دریافتها

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و کالا

نسبتهای مالی

نسبتهای نقدینگی

نسبتهای سرمایه گذاری

نسبتهای سودآوری

عملکرد مالی شرکت

سود و زیان

ترازنامه

فصل چهارم: انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

فرم ها

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی