امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

مولف: چارلز. لی. شیفر

تعداد گویه ها: 32 سوال

روش نمره گذاری دارد

پایایی و روایی دارد

فرم پاسخنامه دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی