امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآفرینی زنبورداری و پرورش زنبور عسل

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

توصیف پروژه

توجیه پروژه

امکانات

وسایل لازم برای کندو

وسایل و تجهیزات عسل گیری

اشتغال زایی

میزان اجرایی بودن طرح

بازاریابی

برنامه بازدید و زمان بندی در فصول مختلف

فصل بهار

در اوایل فصل تابستان

بازدید پاییزه

بازدید زمستان

تجهیزات مورد نیاز برای کار در زنبورستان و روی کندوها برای 2 نفر

تجهیزات لازم برای کندو و برای زنبورستان با 100 کلنی

تجهیزات عسل گیری

برآورد های اولیه

هزینه های تولید سالانه

هزینه و میانگین 100 کلنی

روش محاسبه میزان در آمد خالص

هزینه نگهداری و تعمیرات

اهمیت پرورش زنبور عسل:

عسل

ترکیبات عسل

موم

موم بره

ژل رویال

بچه کندو

فواید زنبور عسل و فرآورده های آن

اهمیت صنعتی ژله رویال

اهمیت صنعتی بره موم

اهمیت طبی زنبور عسل

نژادها، ارقام و سویه های زنبورها

زنبورعسل کوچولو

زنبورعسل اروپایی یا زنبورعسل معمولی

زنبور عسل سیاه

زنبور عسل ایتالیایی یا زنبور طلایی

زنبورعسل قفقازی

زنبور عسل کارنیولان

زنبور عسل ایرانی

زمان اجرای پروژه

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی