امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی طرح کارگاه کابینت سازی

0

تعداد صفحات: 28 صفحه

پیشگفتار

فصل اول

کلیات طرح

تعریف موضوع

اهداف طرح

اهمیت و دلایل انتخاب موضوع

تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

روش جمع آوری اطلاعات

تاریخچه موضوع

فصل دوم

نیازمندی های طرح

نیاز های سازمانی

نیاز های غیر سازمانی

فصل سوم

تصاویر و مشخصات دستگاه های کارگاه

فصل چهار

بر آورد مالی پروژه

وسایل مورد نیاز جهت کارگاه MDF

ماشین آلات مورد نیاز جهت کارگاه MDF

مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید کابینتMDF

وسایل مورد نیاز جهت کارگاه کابینت فلزی

ماشین آلات مورد نیاز جهت کارگاه کابینت فلزی

مواد اولیه مورد نیاز جهت ساخت کابینت فلزی

برآورد کل سرمایه گذاری

نحوه تامین مالی

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی