امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

فصل اول

مقدمه

حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های اجرایی)

حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های تعمیراتی)

فصل دوم

کلیات

تست رادیوگرافیک مخازن

WPS مخازن

کلیات

الکترودهای دستگاه جوش مقاومتی

کلیات

PQR مخازن

میکروپروسسورهای دستگاه جوش

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی