امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی گاوداری

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

مقدمه

نام و نشانی شرکت

خلاصه مدیریتی

نوع صنعت، سازمان

برنامه بازاریابی

مشتریان

توزیع

برنامه های طرح و توسعه

تبلیغات

برآورد نیروی انسانی

چارچوب قانونی و عوامل محیطی

مراحل و روش تولید

برآورد فضای مورد نیاز

جدول (زمین)

تسطیح و محوطه سازی

ساختمانها

تاسیسات

ابزارآلات و وسایل فنی

ماشین آلات و تجهیزات

وسایل نقلیه

اداری و کارگاهی

هزینه پیش بینی نشده و متفرقه

هزینه قبل از بهره برداری و هزینه تاسیس

حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم

آب و برق و سوخت

تعمیرات و نگهداری

هزینه های استهلاک

هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه

جمع کل هزینه ها

برنامه زمانبندی

برنامه مالی

مکانیابی

نمودارهای فرآیند عملیات و فرآیند جریان

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی