امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت کم آبیاری

0

تعداد صفحات: 16 صفحه

مقدمه

ضریب حساسیت به آب Ky کمتر از یک برای گیاهان مختلف تحت روشهای مختلف آبیاری

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی