امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی

0

تعداد صفحات: 130 صفحه

گزارش و گزارش نویسی

خواننده گزارش کیست

فصل دوم: مراحل گزارش نویسی

مراحل روش علمی تحقیق

تعریف مسأله

طرح مقدماتی تحقیق (گزارش)

انتخاب روش مناسب برای تحقیق (گزارش)

جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات

تحلیل و تفسیر داده ها و ارزش گذاری آنها (استنتاج)

نتیجه گیری

ساختار گزارش

مقدمه گزارش

اصل تأکید در گزارش

خلاصه ی مرحله دوم گزارش نویسی

نگارش

در مرحله نگارش ما با چهار مسأله روبرو هستیم

ساده نویسی

کوتاه نویسی

فصاحت و بلاغت

تعریف بند یا پاراگراف و نحوه استفاده از آن

فواید استفاده از بند یا پاراگراف

تجدید نظر

ضعف نکات یک گزارش

آراستن یک گزارش

کمک به خواننده برای دنبال کردن بحث

ساختن نکات بصری - جدول ها و نمودارها

جدول ها و نمودارها را با زیرکی و هوشیاری به کار بگیرید

یک بار دیگر به خواننده فکر کنید و تنها آن ابزار گرافیکی را استفاده کنید که

ترجیح داشتن ساده نویسی بر پیچیده نویسی

آوردن حقایق، بی آنکه مبالغه شود

نوشتن به صورت صحبت کردن نیمه رسمی

نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش

دو نقطه بیانی ()

سه نقطه یا نشانه تعلیق (...)

قلاب، دو نبش، افزوده نما [ ]

«» گیومه / نشانه نقل قول

اقسام

مزایا و مشکلات گزارش های کتبی و شفاهی

مزایای گزارش های کتبی

طبقه بندی گزارش

گزارش های رسمی کوتاه

گزارش های رسمی بلند

نمونه گزارش رسمی بلند

انواع گزارش

گزارش فردی، گزارش گروهی

ارکان گزارش

انواع گزارش بر اساس هدف از تنظیم

گزارش بر حسب موضوع

گزارش توضیحی

چگونگی تلفیق مسأله با موضوع

نحوه کار

شرح وظایف

پیشنهاد

خلاصه سازی

فلسفه ایجاب کار

معنی و مفهوم

نمودار مراحل تلخیص

آماده سازی خلاصه

خرید و دانلود - 63000 تومان
تبلیغات متنی