امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی خدمات کامپیوتر

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

مشخصات کارکنان (نیروی کار) طرح

بخش اول

خلاصه اجرایی

هدف از این طرح

بخش دوم

شرح کسب و کار

مزایای کسب و کار در بلند مدت

مجوزهای لازم برای راه اندازی و هزینه های مربوط و شرایط اخذ آن

بخش سوم

بازاریابی

از جمله فعالیتهای مورد نظر برای افزایش فروش (تبلیغات)

بازاریابی

استراتژی بازاریابی

قیمت گذاری

هزینه مواد اولیه مصرفی

هدف از بخش بازاریابی

بخش چهارم

طراحی تحقیق و توسعه هزینه ها را بررسی کنیم

بخش پنجم

مکان یابی

بخش ششم

مدیریت

هزینه حقوق و دستمزد

بخش هفتم

برآورد هزینه استهلاک

هزینه آب و برق و سوخت مصرفی

هزینه های تعمیرات و نگهداری

محصولات طرح درآمد

هزینه مواد اولیه مصرفی لوازم

جمع کل هزینه های طرح

بخش هشتم

ریسک های مهم

بخش نهم

برنامه زمانبندی

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی