امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه آسیب شناسی آموزش ضمن خدمت معلمین

0

پرسشنامه نظر خواهی از معلمین

معلم گرامی؛

اهداف مهم آموزش ضمن خدمت یکی از راهکارهای مؤثر در ارتقاء به توانمندی های حرفه ای معلمان در دوره ی آموزشی، پژوهشی است. در این تحقیق محقق درصدد است به بررسی آسیب های ضمن خدمت معلمین بپردازد و راهکار ارائه دهد. لذا تجارب ارزنده شما می تواند در این زمینه بسیار مفید باشد. مطمئن باشید دیدگاه ها و نظرات مربوط به شما محرمانه است و صرفاً در تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. از اینکه با صبر و حوصله به سؤالات ما پاسخ می دهید از شما قدردانی می نماییم.

مشخصات فردی

1. نام و نام خانوادگی ……………… (الزامی نیست)    

2. جنسیت:                    زن                           مرد                              

3. سن:                30-25 سال             35-30 سال              40-35 سال               40سال به بالا          

4. سطح تحصیلات:         دیپلم                     کاردانی                   کارشناسی               کارشناسی ارشد                        

5. سابقه کار:                 زیر 5  سال       10- 5 سال              15-10 سال              15 سال به بالاتر              

ردیف

نقش هرکدام از عوامل زیر در آموزش ضمن خدمت فرهنگیان را مشخص کنید.

خیلی زیاد

(5)

 

زیاد

(4)

 

متوسط

(3)

 

کم

(2)

خیلی کم

(1)

1

محدود بودن دوره های آموزشی در زمینه کاربرد فناوری های آموزشی جدید

 

 

 

 

 

2

عدم استفاده از روش ها و الگوهای جدید آموزشی در دوره های ضمن خدمت

 

 

 

 

 

3

عدم بکارگیری روش های نوین و فعال در برگزاری دوره های ضمن خدمت

 

 

 

 

 

4

استفاده محدود از روش های تدریس جدید

 

 

 

 

 

5

عدم بکارگیری فناوری های آموزشی نوین توسط مدرسان

 

 

 

 

 

6

استفاده کم از ظرفیت اینترنت و آموزش مجازی در آموزش ها

 

 

 

 

 

7

ضعف محتوای ارائه شده در دوره ها از لحاظ کاربردی

 

 

 

 

 

8

برگزاری دوره های ضمن خدمت در زمان های نامناسب

 

 

 

 

 

9

ضعف محتوای ارائه شده در دوره ها از لحاظ به روز بودن

 

 

 

 

 

10

ضعف علمی مدرسان دوره ها

 

 

 

 

 

11

کم توجهی به نیازهای معلمان در برنامه ریزی ضمن خدمت

 

 

 

 

 

12

عدم تناسب محتوا با نیازهای آموزشی معلمان

 

 

 

 

 

13

ضعف در منابع آموزشی موجود در اختیار معلمان

 

 

 

 

 

14

عدم ایجاد شرایط لازم در دوره ها برای تسلط معلمان به مهارت های ارائه شده

 

 

 

 

 

15

استفاده از روش های سنتی تدریس در دوره های آموزشی ضمن خدمت

 

 

 

 

 

16

عدم تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت اجرا شده در بهبود کیفیت تدریس معلمان

 

 

 

 

 

17

میزان استفاده کم از روش های مشارکتی در دوره های ضمن خدمت اجرا شده

 

 

 

 

 

18

کم توجهی به استفاده از روش پروژه ای در دوره های اجرا شده ضمن خدمت

 

 

 

 

 

19

عدم ایجاد ارتباط و دسترسی مناسب معلمان به گردهمایی های آموزشی و مؤلفان برنامه ها و کتب درسی

 

 

 

 

 

20

عدم تناسب روش های آموزش استفاده شده در دوره های ضمن خدمت با نیازهای شغلی و حرفه ای معلمان

 

 

 

 

 

جز موارد ذکر شده چه عواملی به عنوان آسیب های ضمن خدمت وجود دارد؟ (لطفاً بنویسید)

چه راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب های ضمن خدمت پیشنهاد می کنید؟ (لطفاً بنویسید)
تبلیغات متنی