امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پروژه کارآفرینی تولید مبلمان

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

شرح کسب و کار

شرح توصیفی

تاریخچه مصرف چوب

تاریخ بهره برداری از چوب

صنعت چوب در عصر حاضر

توجیه فنی پروژه تولید مبلمان

شرح بازار هدف و مشتریان بالقوه

برنامه ها و قیمت گذاری

طرح پروژه تولید مبلمان

ظرفیت واقعی مورد انتظار کارگاه

برنامه ریزی سود

هزینه های استاندارد

هزینه یابی

فصل دوم خلاصه مدیریتی

فصل سوم منابع انسانی

فصل چهارم تجهیزات مورد نیاز

فصل پنجم سازمان (حقوقی) کسب و کار

فصل ششم موقعیت و محل استقرار

فصل هفتم طرح تولید (طرح عملیاتی)

شرح کامل فرآیند تولید

تبدیل چوب به قطعات کوچک تر

خشک کردن

تخته چند لایه

سایر تخته های مصنوعی

نشانه گذاری (خط کشی)

مته ها و طرز کار آنها

اتصالات - چهار چوب ها

پرداخت

ساختمان و محوطه مورد نیاز

وسائط نقلیه

خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات

جدول تامین منابع سرمایه گذاری

تاسیسات موجود و مورد نیاز

سرمایه در گردش مورد نیاز یک دوره تولید

خلاصه سرمایه گذاری طرح

فصل هشتم طرح بازاریابی

شرح بازار هدف

مشتریان و موقعیت آنها

معرفی محصولات و ویژگی های کیفی آن

طرح های تبلیغاتی و پیشبرد فروش

خرید و کنترل موجودی

سیاست های آموزشی

تحلیل رقبا

مقدمه ای بر تحلیل عملکرد صادرات و واردات مصنوعات چوبی در ایران

وضعیت تولید مبلمان و مصنوعات چوبی در ایران

مقدمه ای بر واردات این صنعت

تجارت جهانی مبلمان و مصنوعات چوبی و جایگاه ایران در آن

قیمت تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی

محدودیت هایی که این صنعت را دچار بحران می کنند

ترکیه، چین و مالزی بازار مبلمان ایران را آشفته کرده اند

فصل نهم طرح مالی

فصل دهم طرح های توسعه

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی