امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی اداره برق

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

تاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان

پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات

هماهنگی عایقی

شین و شینه بندی

فواصل زمین کردن نقطه نوترال و سیستم زمین

هدف از ایجاد یک سیستم زمین

بررسی ولتاژهای مجازی برای ایمنی در پست

برقگیر

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور ولتاژ

رله های جهت دار برای خطاهای زمین

سیستم حفاظتی خطای عملکرد کلید

حفاظت ترانسفورماتور

اعتبار

تهیه وتصویب بودجه

اجرای بودجه

حسابداری انبار

نوع محاسبه قیمت کالاها

پیش بینی موجودی

دفتر داری

حسابداری تاسیسات

حساب تاسیسات برق مشغول به کار

برکناری تاسیسات

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی