امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت اصول انبارداری

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

تعریف انبار

سیستم صحیح انبارداری متضمن مزایای زیراست

وظایف انباردار

سازمان انبار

منابع ورود کالا به انبار

تحویل کالا به انبار

تحویل کالا به انبار به دو طریق زیر انجام می گیرد

چیدن جنس درانبار

کاردکس انبار

موجودی برداری عینی مستمر

تشکیل کمیته انبار گردانی

اهم وظایف کمیته انبار گردانی به شرح زیر است:

هزینه های انبار داری

هزینه سفارش

هزینه ی نگهداری کالا در انبار

انواع خریدها

خریدهای برنامه ریزی شده

خریدهای موردی یا اضطراری

خرید به صورت متمرکز

خرید به صورت غیر متمرکز

انواع خریدها از نظر قیمت

خریدهای جزئی

خریدهای متوسط

خریدهای عمده

خریدهای عمده خریدهایی هستند

هدف مدیرتدارکات درانبار

تعریف سیستم و روش سیستماتیک

رسید انبار مستقیم

تعیین بهای موجودیهای انبار

اصول ایمنی وحفاظت انبار

منبع ندارد

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی