امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی مراحل اجرائی ساختمان اسکلت فولادی

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتن مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

علت استفاده فولاد و میل گرد در ساختمانها و پی

نحوه ی آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بتن ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

اتصال ستون ها به فونداسیون

ترازکردن ستون های عمودی با ستون های افقی

عایق کاری تیرورق ها

تصاویر

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی