امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

اتصال گیردار فلنجی و اتصال گیردار موسوم به کله گاوی

0

اتصالات گیردار تیر به ستون شامل آن دسته از اتصالاتی می شوند که قابلیت انتقال لنگر بین تیر و ستون را دارا می باشند.از جمله اتصالات گیردار اتصال فلنجی می باشد.در این اتصال دو قطعه توسط فلنج به همدیگر متصل می شوند منظور از فلنج پلیتی است که سوراخ کاری شده و ارتفاع ان از ارتفاع تیر بیشتر است.
دو نوع اتصال فلنجی تیر به ستون با نام های چهارپیچه و هشت پیچه وجود دارد.اتصال چهارپیچه برای مقادیر کم لنگر و اتصال هشت پیچه برای مقادیر بزرگ لنگر خمشی مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصال گیردار موسوم به کله گاوی
در اتصال گیردار تیر به ستون تیر باید روی ورق نشمین نشسته و ابعاد ورق نشمین باید از عرض تیر بیشتر باشد تا بعد جوش لازم جهت جوشکاری فراهم شود. روی تیر هم ورق روسری گذاشته برای اینکه عملیات جوشکاری ورق روسری با تیر کامل صورت گرفته باشد به ورق فوق یک شکل مخصوصی می دهند تا هم بعد جوش مناسب تامین شود و هم طول جوش لازم ایجاد گردد. که در اجرا معمولا به این ورق روسری در اتصالات صلب یا گیردارکامل فلزی کله گاوی گفته می شود.

تبلیغات متنی