امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولیدی پوشاک بچه

0

تعداد صفحات: 54 صفحه

پیشگفتار

مقدمه

اساسنامه و کلیات وسوابق

فصل اول: خلاصه طرح

معرفی اجمالی پروژه

معرفی محصول

سوابق تولید

کاربرد محصول

مصرف کنندگان

فصل دوم: زمین و ساختمان

زمین مورد نیازطرح

ساختمانهای اداری

ساختمان واحد تولید

هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی

پلان طرح

فصل سوم: انرژی و تأسیسات

انرژی برق

جدول محاسبه مصرف برق دستگاههای تولیدی

نقشه پلان طرح

جدول محاسبه هزینه محوطه سازی

جدول هزینه ساختمان سازی

جدول ساختمان واحد تولید

جدول زمین مورد نیاز

جدول محاسبه برق واحد

انرژی آب

سوخت

جدول انرژی سوخت مصرفی

تاسیسات حرارتی

جدول تاسیسات حرارتی

تاسیسات برودتی

ارتباط

تاسیسات تهویه واطفاع حریق

جدول هزینه های سرمایه ای تاسیسات وانرژی

جدول هزینه های مصرفی انرژی

فصل چهارم: نیروی انسانی

نیروی انسانی مورد نیاز

جدول مشخصات نیروی انسانی

حقوق ودستمزد

جدول حقوق ودستمزد

شرح وظایف پرسنل

وظایف پرسنل تولیدی

وظایف پرسنل غیرتولیدی

سازماندهی نیروی انسانی

فصل پنجم: طراحی وتولید

فرایند تولید

ساختار ماشین

القاء کننده پد

سیستم رولینگ چسب داغ

نمودار فرایند تولید

خواص مواد اولیه

جدول هزینه مواد اولیه

جدول هزینه وسایل نقلیه وحمل ونقل

ابزار و وسایل مورد نیازطرح

جدول هزینه تامین ماشین آلات وتجهیزات خط تولید

طرح استقرارماشین آلات

نقشه پلان استقرارماشین آلات

مکان یابی ومحل اجرای طرح

فصل ششم: محاسبات مالی طرح

جدول محاسبه سرمایه ثابت

جدول هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه تولید سالیانه طرح

جدول هزینه تولید سالیانه طرح

هزینه مواد اولیه

هزینه حقوق ودستمزد

هزینه انرژی

هزینه تعمیرونگهداری

جدول هزینه تعمیرونگهداری

هزینه استهلاک

جدول هزینه استهلاک

هزینه ثابت ومتغیر

جدول هزینه ثابت ومتغیر

صورت های مالی

بهای تمام شده کالای فروش رفته

محاسبه سود وزیان

صورت حساب سرمایه

شرکت تولیدی پوشک بچه

ترازنامه پایان دوره

نسبتهای مالی

نسبتهای نقدینگی

محاسبه نقطه سربه سر تولید

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی