امروز شنبه 12 فروردین 1402

پاورپوینت فروشندگی حرفه ای

0

تعداد صفحات : 37 صفحه

فروشندگی حرفه ای

مبانی فروشندگی حرفه ای

مدیریت فروش

فروشندگی و اهمیت آن در سیستم بازاریابی چیست؟

عوامل موفقیت فروشندگان چیست؟

چگونه فروشندگان می توانند ویژگیهای فردی مورد نیاز این شغل را در خود تقویت کنند؟

اصول و مهارت های فروش حرفه ای و خلاق

ارزش مارک تجاری

اشتباهات فروشندگی

مطالبات معوق

مذاکره فروش را چگونه آغاز کنیم؟

تعریف مدیریت فروش (Sale Management)

وظایف مدیر فروش چیست؟

فرایند مدیریت فروش

فروش چیست؟

عوامل موفقیت فروشندگان چیست؟

ارتباط موثر در فروش و فروشندگی و ارتباطات

بررسی عوامل مؤثر در تأثیر ارتباطات

ارتباط موثر در فروش و فروشندگی و ارتباطات

فرآیند ارتباطات

وضعیت ظاهری

برخی از فاکتورهای زبان بدن

دست به سینه

خاراندن پشت گوش

انگشت روی شقیقه

خاراندن پیشانی

گفتار

شنود موثر

شنود و گفتار دو فاکتور مهم در ارتباط با مشتری

اصول شنود موثر

اثر اولین برخورد (First view)

دید دوم (second view)

مهارت های ارتباطات موثر

ارتباطات رودررو

ارتباط با مشتریان

ارتباط با مشتریان

ارتباطات تلفنی

اصول و مهارت های فروش حرفه ای و خلاق

اهمیت و نقش مدیر فروش در پیش بینی و هدف گذاری

مدیریت برند و خوشنامی

ارزش ویژه مارک تجاری

اهمیت برند تجاری

ظرفیت و معنای مارکهای تجاری

حقوق صاحبان سهام

برند تجاری

اشتباهات فروشندگی

مراحل وصول اولیه مطالبات

مذاکره فروش را چگونه آغاز کنیم؟

خرید و دانلود - 33000 تومان