امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

توجیه اقتصادی طرح محصول گندم و چغندرقند و کلزا

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

توجیه اجتماعی و اقتصادی طرح

توجیه اجتماعی

توجیه اقتصادی طرح

درآمد یک هکتار گندم

چغندر قند

گلزا

منبع ندارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی