امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

گزارش کارآموزی کارخانه آرد زاودی

0

تعداد صفحات: 47 صفحه

تاریخچه

معرفی کارخانه ی آرد زاودی

غلات

گندم

مشخصات فیزیکی دانه گندم

عوامل موثر در کیفیت گندم

عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم

عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم

ترکیبات گندم

نگهداری گندم

کیفیت گندم های ایران

تکنولوژی آسیاب گندم

فن آوری آسیاب کردن گندم و مراحل تولید آرد

تمیز کردن گندم

مشروط کردن گندم

روش های مشروط کردن

مراحل مختل فرآیند آسیاب کردن

سیستم آسیاب های غلطکی

نگهداری آرد گندم

آرد گندم

مواد افزودنی به آرد

استفاده از روشهای فیزیکی برای اصلاح آرد

عوامل موثر در کیفیت آرد

تاسیسات و تجهیزات کارخانه آرد

طراحی کارخانه آرد

انبار کارخانه

تعریف انبار و نقش آن

انواع انبار

انبار گندم

انبار آرد

نتیجه گیری

جداول

منابع

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی