امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی لامپ های کم مصرف

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجزا

مشخصات متقاضیان

دلایل انتخاب طرح

میزان مفید بودن طرح برای جامعه

وضعیت و میزان اشتغالزایی

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمین

محوطه سازی

ساختمانها

ماشین آلات (ارقام به میلیون ریال)

تاسیسات (ارقام به میلیون ریال)

وسایل نقلیه (ارقام به میلیون ریال)

تجهیزات اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

فصل دوم: توجیه اقتصادی طرح

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید

حقوق و دستمزد (پرسنل تولیدی)

پرسنل غیر تولیدی

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی

جمع هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش

جمع کل سرمایه گذاری طرح

قیمت تمام شده محصول

فروش

سود ناویژه

محاسبه نقطه سر به سر تولید

سود ویژه

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

فصل سوم: شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز

پیشگفتار

ساختمان لامپ

مکانیزم کار لامپ

استارت لامپ

نقش ترانس در لامپ

کیفیت نور لامپ مهتابی

مقاومت الکتریکی و جریان در مدار

کوتاه شدگی مدار

محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار

ساختمان فیوز فشنگی با توپی پیچی

ممنوع شدن لامپ های حبابی رشته ای

لامپ های روشنایی

لامپهای التهابی - رشته ای

لامپ فلورسنت

نمونه ای از لامپهای هالوژن

لامپ زینان

نمونه ای از لامپهای زینان

لامپ شمعی

لامپهای انعکاسی یا جیوه ای

لامپهای کریپتون

مهم ترین خصیصه های CFL

مقولات

چالش

چشم انداز آینده

نتیجه گیری

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی