امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

کارآموزی اجرای پروژه ساختمانی

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

مقدمه

پی ریزی

انواع قالب

قالب بندی ستونها

قالب تیرهای اصلی

قالب بندی سقف

باز کردن قالب

قالب های فلزی

فولاد

آرماتور بندی

خم کردن آرماتور

وصله کردن آرماتورها

پی سازی

ستون

تیر

سقفهای تیرچه بلوک

تیرچه

حمل و نقل و انبار کردن تیرچه

بلوک

میله گرد حرارتی

بتون ریزی

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی