امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

0

-آیا وقتی درمحیط کار هستید به ساعت نگاه می کنید؟

الف) دائما ب) در مواقع بی کاری ج) هرگز

2- وقتی صبح شنبه از راه می رسد

الف)آماده برای انجام کار هستید؟

ب)آرزو می کنید ایکاش با پای شکسته در بیمارستان بستری می شدید؟

ج)درابتدا با بی میلی شروع می کنید اما پس از چند ساعتی،شادمانه مشغول انجام وظایف خود می شوید؟

3- در انتهای یک روز کاری،چگونه احساس می کنید؟

الف)خسته وکوفته وبدرد هیچ کاری نمی خورید؟

ب)خوشحال از اینکه می توانید زندگی شخصی خود را دنبال کرده واوقات خوشی را سپری کنید؟

ج)گاهی اوقات خسته اما معمولا بسیار خشنود هستید؟

4-آیا از بابت کار خود نگرانی به دل راه می دهید؟

الف)گاهی ب)هرگز ج)اغلب

5-با کدام یک از جملات زیر موافقید؟

الف)در این شغل از تمام مهارتهای شما استفاده نمی شود.

ب)در این شغل، بیش از مهارتهای خود باید کار کنید.

ج-در این شغل کارهایی باید انجام دهید که هرگز فکر نمی کردید از عهده اش برآئید.

6-کدام یک از جملات زیر در مورد شما صدق می کند؟

الف)ازکاری که انجام می دهم،به ندرت حوصله سر می رود.

ب-معمولا به کارم علاقه مندم،اما گاهی اوقات حوصله ام سر می رود.

ج-اکثر اوقات حوصله ام سرمی رود.

7- چه مقدار از زمان کاری شما صرف تلفن های شخصی و اموری غیر از مسائل کاری می شود؟

الف-خیلی کم ب-اندکی،خصوصا وقتی در زندگی خصوصی خود مشکل دارم.

ج-خیلی زیاد

8- آیا رویای داشتن شغلی دیگر را در سر می پرورانید؟

الف-خیلی کم ب-نه درباره شغلی دیگر،بلکه درباره موقعیت بهتر درهمین شغل. ج-بله

9- آیا درشغل کنونی احساس می کنید که

الف-در اکثر مواقع صاحب توانایی وقابلیت هستید؟

ب-گاهی اوقات صاحب توانایی وقابلیت هستید؟

چ-اکثر اوقات مضطرب و فاقد توانایی وقابلیت هستید؟

10- آیا می پندارید که:

الف-همکارانتان رادوست دارید وبه آنها احترام می گذارید؟

ب-همکارانتان را دوست ندارید؟

ج-نسبت به همکارانتان بی تفاوت هستید؟

11- کدام یک از جملات زیر در مورد شما صدق می کند؟

الف-نمی خواهم در مورد کارم،چیز بیشتری بیاموزم.

ب-وقتی کارم را شروع کردم،فرا گیری آن برایم بسیار لذت بخش بود.

ج-میل دارم تا آنجا که ممکن است درباره(فوت وفن)کارم یاد بگیرم.

12- از بین وی‍‍‍‍‍‍ژگی های زیر،آنهایی راکه نقاط قوت شما هستند،علامت بزنید.

الف-احساس همدردی ب-ذهن باز(روشن اندیشی) ج)خون سردی د) حافظه خوب

ه) قدرت تمرکز و)بنیه جسمانی ز)ابتکار ح)تخصص ط)دلربایی ی)شوخ طبعی

13- شغل فعلی شما کدام یک از ویژگی های بالا را که نقاط قوت شما هستند،می طلبد؟

الف-احساس همدردی ب-ذهن باز(روشن اندیشی) ج)خون سردی د) حافظه خوب

ه) قدرت تمرکز و)بنیه جسمانی ز)ابتکار ح)تخصص ط)دلربایی ی)شوخ طبعی

14- باکدام یک از جملات زیر بیشتر موافقید؟

الف)شغل، فقط وسیله ای برای پول درآوردن و امرار معاش است.

ب)شغل،عمدتا وسیله ای برای پول درآوردن،اما درصورت امکان باید رضایت بخش نیز باشد.

ج)شغل،همانا تمامی راه زندگی است

15- آیا اضافه کاری می کنید؟

الف)تنها درصورتی که پولی بابت آن پرداخت شود. ب)هرگز ج)اغلب،حتی بدون حقوق

16- آیا در سال گذشته(غیر از مرخصی یا بیماری)درکار خود غیبت داشته اید؟

الف)به هیچ وجه ب)تنها برای چند روز ج)اغلب

17- خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

الف)بسیار جاه طلب ب)فاقد جاه طلبی ج)کمی جاه طلب

18- آیا تصور می کنید همکاران شما:

الف)دوستتان دارند،از مصاحبت شما لذت می برند و به طور کلی به خوبی با شما کنار می آیند؟

ب)از شما خوششان نمی آید؟

ج)از شما بدشان نمی آید اما رفتار دوستانه هم ندارند؟

19- آیا درمورد کار خود:

الف)تنها با همکارانتان صحبت می کنید؟

ب)با خانواده ودوستانتان صحبت می کنید؟

ج)جز در موارد ضروری صحبتی نمی کنید؟

20- آیا از بیماری های کوچک یا بی دلیل یا درد های مبهم رنج می برید؟

الف) به ندرت ب) خیلی کم ج)اغلب

21- چگونه شغل کنونی خود را انتخاب کردید؟

الف)والدین یا مربیان برای شما تصمیم گرفتند.

ب)تنه شغلی بود که توانستید پیدا کنید.

ج)فکر می کردید مناسب شماست.

22-اگر در رسیدگی به امور خانه،مانند بیماری یکی از اعضای خانواده وپرداختن به شغل تعارض ایجاد شود کدام یک برنده می شود؟

الف)هر بار خانواده ب)هربار شغل

ج)در موقعیت های واقعا اضطراری خانواده،در غیر این صورت احتمالا شغل

23-اگر یک سوم حقوق کنونی به شما پرداخت شود آیا راضی خواهید بود همین کار را ادامه دهید؟

الف)بله ب)بله،دوست دارم اما زندگی ام نمی چرخد. ج)خیر

24-اگر از کار اخراجتان کنند برای کدام یک از موارد زیر بیشتر دلتان تنگ می شود؟

الف)پولی که دریافت می کردید. ب)کاری که انجام می دادید ج)مصاحبت همکاران

25-آیا هیچ وقت برای تفریح از محل کارتان مرخصی می گیرید؟

الف)بله ب)خیر ج)ممکن است،به شرطی که آنجا کاری ضروری وجود نداشته باشد

26-آیا احساس می کنید که در محیط کار قدر شما را نمی دانند؟

الف)گاهی ب)اغلب ج)به ندرت

27-از چه چیز کار خود بیشتر بدتان می آید؟

الف)اینکه وقت شما در اختیار خودتان نیست

ب)ملالت وخستگی از کار

ج)اینکه نمی توانید همیشه کار ها را به میل خود انجام دهید

28-آیا زندگی خصوصی تان را از زندگی شغلی خود جدا نگاه می دارید؟(در این مورد با همکار شغلی یا شریک زندگی خود مشورت کنید).

الف)کاملا ب)اکثر اوقات،اما گاهی نیز تداخل ایجاد می شود. ج)به هیج وجه

29-آیا به فرزندانتان توصیه می کنید شغل شما را درپیش گیرند؟

الف)بله؛در صورتی که آنها خلق وخو و استعداد آن را داشته باشند

ب)خیر؛ آنها را از این کار بر حذر می کنم.

ج)آنها را به ادامه کار وادار نمی کنم،اما دلسردشان هم نمی کنم

30-اگر ناگهان مقدار زیادی پول برنده شوید ویا به ارث ببرید:

الف)دیگر تا آخر عمر کار نمی کنید

ب)کاری را درپیش می گیرید که همیشه آرزویش را داشتید.

ج)تصمیم می گیرید همین کاری را که مشغول آن هستید ادامه دهید.

تبلیغات متنی