امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی

0

تعداد صفحات: 12 صفحه

مقدمه

اساسنامه

اهداف

جا و مکان کارگاه

مواد اولیه

تجهیزات

پرسنل

چارت سازمانی

روابط پرسنل

تاسیسات

هزینه استهلاک

معرفی محصولات

سود دهی

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی