امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: کلیات

مقدمه

از جمله روش های فیزیوتراپی می توان به روش های زیر اشاره کرد

نام کامل طرح و محل اجرای آن

محل اجرا

مشخصات متقاضیان

وضعیت و میزان اشتغالزایی

مجوز های قانونی

مراحل صدور جواز تاسیس

شرایط عمومی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) دریافتجواز تاسیس

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز

اصلاحیه جواز تاسیس

تعریف

صدور پروانه بهره برداری

مراحل صدور توسعه طرح

فصل دوم: روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه

بازدید از کارخانه تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت (جهت فروش کالا)

فصل سوم: امور مالی طرح

جدول معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصولات طرح

جدول ظرفیت بهره برداری سازندگان تجهیزات فیزیوتراپی در کشور

جدول روند ظرفیت نصب شده سازندگان تجهیزات فیزیوتراپی در کشور

جدول روند تولید واقعی سازندگان تجهیزات فیزیوتراپی در کشور دستگاه

نمودار روند تولید واقعی تجهیزات فیزیوتراپی

فرآیند ساخت طرح

جدول فهرست ماشین آلات ساخت تجهیزات فیزیوتراپی در کشور

جدول وضعیت طرح های در حال ایجاد تولید تجهیزات فیزیوتراپی

جدول پیش بینی زمان بهره برداری از طرح های در حال اجرا

جدول پیش بینی بهره برداری رسیدن طرح های در حال ایجاد

جدول تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی ساخت تجهیزات الکترونیکی فیزیوتراپی

جدول حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپی

هزینه های زمین

جدول هزینه های محوطه سازی

جدول تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپی

جدول حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تجهیزات فیزیوتراپی

جدول تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپی

جدول وسائل نقلیه مورد نیاز طرح

جدول معرفی چند شرکت تامین کننده مواد اولیه طرح

جدول خلاصه مکان یابی اجرای طرح

جدول نیروی انسانی مورد نیاز طرح

فصل چهارم: جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی