امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

کارآفرینی احداث کافی نت

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

مقدمه

مکان سنجی

بررسی از نظر جغرافیایی

مجوزها و مسائل قانونی

پیش بینی ها و برآورد ها

تجهیزات و تاسیسات

نقشه استقرار تجهیزات (کامپیوتر سرور و کامپیوترهای سرویس گیرنده)

میزان کسب درآمد روزانه کافی نت در فصول سال

بازار یابی

کار یک بازاریاب چیست؟

رقابت در بازار

تبلیغات

هدف تبلیغات

پیام تبلیغات

طرحهای توسعه و ابتکارات و خلاقیتها

ذهنیت کارآفرین

نمونه تبلیغاتی

تصاویر مربوط به ISP

نحوه استقرار تجهیزات و نمای داخلی یک کافی نت مدرن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

تجهیزات

اثاثیه اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

سرمایه در گردش

ملزومات اداری

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

هزینه استهلاک

هزینه نگهداری و تعمیرات

جدول هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش (یکماهه)

جمع کل سرمایه گذاری طرح

درآمد طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

محاسبه نقطه سر به سر

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی