امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت اقتصاد گوسفنداری

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

مقدمه

گوسفند دم دار نژاد زل

مشخصات و اندازه گوسفند زل

خواص کلی گوسفند زل

مزایای پرواربندی

اهداف طرح

موقعیت منطقه

خرید فروش

نوع محصول یا خدمات تولیدی

هزینه های ثابت

سرمایه آورده

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی