امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآفرینی طرح تکمیل شرکت تعاونی تولیدی دام و طیور (مرغ تخمگذار)

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

مقدمه

توجیهات اقتصادی

خلاصه طرح

وضعیت حقوقی شرکت

مدیران شرکت

بازرسان شرکت

دارندگان حق امضاء

مجوزات قانونی

آدرس دقیق محل اجرای طرح

شرح مختصر فر آیند و رسم نمودار تولید

برآورد سرمایه گذاری کل طرح

ساختمان های موجود

ساختمان های مورد نیاز جهت طرح توسعه

برآورد تأسیسات موجود و مورد نیاز طرح

تأسیسات مورد نیاز

وسایل حمل و نقل موجود

برآورد ماشین آلات، تجهیزات موجود و مورد نیاز طرح

ماشین آلات و تجهیزات و موجود

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز

برآورد سرمایه ثابت طرح

هزینه های سرمایه ای

هزینه های قبل از بهره برداری

مواد اولیه جهت یک دوره 15 ماهه

آب و برق و سوخت مصرفی یک روزه

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

برآورد هزینه استهلاک

برآورد سرمایه در گردش طرح

جدول نحوه سرمایه گذاری طرح

جدول هزینه های تولید کننده

جدول تولیدات و در آمد یک دوره

جدول محاسبه نقطه سر به سری (در ظرفیت کامل)

فهرست جداول

فهرست و اسامی اعضاء شرکت تعاونی

جدول کارکنان دائم طرح

جدول نحوه سرمایه گذاری طرح

جدول هزینه های تولید کننده

جدول تولیدات و در آمد یک دوره

جدوب محاسبه نقطه سر به سری (در ظرفیت کامل)

جدول ارزش سهم الشرکه بانک در پایان مشارکت

جدول بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی(سود 12%)

علی الحساب)

جدول محاسبات مالی طرح

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی