امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی انبارداری و کامپیوتر داروخانه

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

تاریخچه داروسازی درایران

تاریخچه داروسازی در ایران پس از اسلام

داروسازی در عهد صفویه

از دارالفنون تا تأسیس دانشکده داروسازی

انبارداری داروخانه

نگهداری و حفاظت کالا در انبار

مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

اهم وظایف این واحد

چیدن کالا

چیدن کالا

روش انباشتن کالا بر روی هم یا فله ای

روش چیدن کالا به ترتیب نظم و کد کالا

روش چیدن برحسب حروف الفبا

روش چیدن برحسب مراحل انجام کار

روش دو کارتی

روش فاصله توقفی

روش قوه ثقل

روش متحرک

تهیه کارت شناسایی و نصب آن بر روی اجناس

روشهای کنترل موجودی های انبار

سیستم نرم افزاری داروخانه

ثبت نسخ در خارج از داروخانه

ثبت نسخ در درون داروخانه بصورت ماهیانه

ثبت نسخ در درون داروخانه بصورت همزمان با نسخه پیچی

دو سوال مهم

کامپیوتر - یک الزام عملیاتی

برخی از ثبت های حسابداری سیستم انبارداری داروخانه

آزمون آموخته ها و نتایج

نقاط قوت

نقاط ضعف

پیشنهادات

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی