امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

کارآموزی اصلاح بذر

0

تعداد صفحات: 34 صفحه

فصل اول

معرفی سازمان

مختصات مرکز تحقیقات گرگان

فصل دوم

گندم

اصلاح گندم

جو Hordeum volgarel

جو در استان گلستان

زراعت ذرت شیرین

زراعت ذرت دانه ای

ذرت علوفه ای

زراعت سورگوم Shorghum Vulgar

منشاء سورگوم

زراعت ارزن دم روباهی

شبدر برسیم

کلزا

سویا

زراعت گوجه فرنگی

زراعت هندوانه

زراعت خیار

زراعت کدو

فصل سوم

فعالیت های انجام شده

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی