امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

خلاصه طرح

مقدمه

فصل اول: توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمین

محوطه سازی

ساختمانها

ماشین آلات (ارقام به میلیون ریال)

تاسیسات (ارقام به میلیون ریال)

وسایل نقلیه (ارقام به میلیون ریال)

تجهیزات اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

فصل دوم – هزینه های جاری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید

حقوق و دستمزد (پرسنل تولیدی)

پرسنل غیر تولیدی

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی

جمع هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش

جمع کل سرمایه گذاری طرح

قیمت تمام شده محصول

فروش

سود ناویژه

محاسبه نقطه سر به سر تولید

سود ویژه

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

فصل سوم – شرح فرآیند و اطلاعات فنی مورد نیاز

پیشگفتار

ساختمان لامپ

مکانیزم کار لامپ

استارت لامپ

نقش ترانس در لامپ

کیفیت نور لامپ مهتابی

مقاومت الکتریکی و جریان در مدار

کوتاه شدگی مدار

محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار

ساختمان فیوز فشنگی با توپی پیچی

ممنوع شدن لامپ های حبابی رشته ای

لامپ های روشنایی

لامپهای التهابی - رشته ای

لامپ فلورسنت

نمونه ای از لامپهای هالوژن

نمونه ای از لامپهای زینان

مقولات

چالش

چشم انداز آینده

نتیجه گیری

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی