امروز جمعه 11 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت علمی تیلور

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

فهرست

تعریف مدیریت

سیر تحول نظریه ها و مکاتب مدیریت

مکاتب مدیریت در قرن بیستم و آغاز قرن 21

مکتب مدیریت کلاسیک (سنتی)

فردریک وینستو تیلور

اصول مدیریت در نظام مدیریت علمی تیلور

روش های اجرای اصول چهارگانه تیلور

نکات مثبت طرح تیلور

انتقادات وارده به تیلور

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی