امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری بررسی سیستم حسابداری اداره آموزش و پرورش

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه سازمان

نمودار سازمانی و تشکیلاتی

شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات

فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی و عملی کارآموزی

موقعیت رشته کار آموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی

رشته کارآموزی در واحد صنعتی

بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام

برنامه های آینده.

فصل سوم نتایج آموخته ها.

آزمون آموخته ها و نتایج

نتایج کلی از دوره کارآموزی

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی