امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی تولید دستمال کاغذی

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

کلیاتی در راستای شناسائی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید

مقدمه

تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول

نام کاربرد محصول

طبقه بندی محصول

ویژگیها و مشخصات فنی محصول

بسته بندی محصول

شماره تعرفه گمرکی

جدول مشخصات گمرکی کالا

استاندارد محصول

جدول فهرست موضوعی استانداردهای محصول تولیدی

کالاهای قابل جانشینی

بررسی بازار و قیمت فروش

بررسی روند مصرف

بررسی روند واردات و صادرات

بررسی قیمت فروش محصول مشابه

نتیجه گیری

بررسی و برآوردهای فنی

مقدمه

ارائه روشهای مختلف تولید

تشریح جامع فرآیند تولید

بررسی مناطق، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت

کنترل کیفیت مواد اولیه

کنترل کیفیت فرآیند

کنترل کیفیت محصول نهایی

تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد

برآورد میزان مصرف مواد اولیه

کاغذ تیشو

کارتن بسته بندی

لوله مقوایی

کیسه پلی اتیلن

دستگاهها و تجهیزات خط تولید

معرفی دستگاهها و تجهیزات خط تولید

نقشه استقرار ماشین آلات

شکل نقشه استقرار ماشین آلات طرح

ماشین رول پیچی

نقشه جریان مواد

رش و پرفراژ

جدول مصرفی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

تجهیزات و تأسیسات عمومی

آزمایشگاه

تعمیرگاه

تأسیسات برق

برق مورد نیاز خط تولید

برق مورد نیاز تأسیسات

جدول برآورد برق مصرفی تولید

جدول برآورد برق تأسیسات

برق روشنایی محوطه و ساختمانها

جدول برآورد برق مصرفی واحد

برق مصرفی سالیانه

تأسیسات آب

جدول برآورد آب روزانه واحد

تجهیزات حمل و نقل

تأسیسات سوخت رسانی

سوخت مورد نیاز تأسیسات گرمایش

سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه

جدول سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه

سایر تأسیسات

جدول تأسیسات گرمایش و سرمایش

محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز

برآورد پرسنل تولیدی

جدول نیروی انسانی تولید

برآورد پرسنل غیر تولیدی

جدول نیروی انسانی غیر تولیدی

محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز

مساحت سالن تولید

جدول برآورد مساحت سالن تولید

مساحت انبارها

جدول برآورد مساحت انبارهای واحد

مساحت تأسیسات و تعمیرگاه

جدول برآورد مساحت تأسیسات و تعمیرگاه

مساحت آزمایشگاه

مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی

جدول برآورد مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی

مساحت زمین، ساختمان ومحوطه سازی

جدول مساحت ساختمانها

جدول مساحت اجزای محوطه سازی

نقشه جانمایی ساختمانها

شکل نقشه جانمایی ساختمانهای واحد

برآورد انرژی مورد نیاز

مقدار و هزینه، انواع انرژی مصرفی

قسمت دوم: پیش بینی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت و در گردش

سرمایه ثابت

نام، تعداد و ارزش کل ماشین آلات و تجهیزات اصلی

منابع انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه

عنوان و ارزش تأسیسات عمومی

وسائط نقلیه

مقدار و بهای زمین مورد نیاز

برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی

اجزاء و ارقام مربوط به ساختمانی سازی

هزینه تأمین اثاثیه و لوازم اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت

خلاصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش

سرمایه گذاری کل

اخذ وام بانکی

هزینه های تولید

برآورد هزینه استهلاک سالیانه

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه های عملیاتی

قیمت تمام شده محصول اصلی

برآورد هزینه های ثابت

برآورد هزینه های متغیر (بر اساس ظرفیت اسمی)

برآورد کل هزینه های سالیانه (بر اساس ظرفیت اسمی)

قسمت چهارم جداول مالی

جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح

جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح

مصارف

ترازنامه پیش بینی شده

دارائیها

بدهی ها

محاسبه خالص گردش وجوه نقدی

جدول محاسبه ارزش افزوده

جدول محاسبه سهم منابع داخلی

درصد ارزش افزوده

درصد سهم منابع داخلی

محاسبه نقطه سربسر

نرخ و سالهای برگشت سرمایه

سایر شاخصای مالی و اقتصادی

زمان بندی اجرای پروژه (CPM)

شکل نمودار زمان بندی اجرای پروژه

مقدمه

اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن

برنامه تولید سالیانه

جدول شرایط عملکرد واحد

مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی

جدول برآورد هزینه تأمین مواد اولیه مصرفی

هزینه های تأمین انواع انرژی مورد نیاز

جدول هزینه های تأمین انواع انرژی مورد نیاز

هزینه خدمات نیروی انسانی

جدول هزینه های خدمات نیروی انسانی

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش

مواد اولیه و قطعات مورد نیاز

حقوق و دستمزد کارکنان

انرژی مورد نیاز

هزینه های فروش

سایر هزینه ها

جدول جمع اقلام سرمایه در گردش

اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

جدول هزینه های تأمین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

جدول برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی

هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل

جدول هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل

هزینه لوازم و اثاثیه اداری

هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی

جدول هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی

هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های مطالعات اولیه

هزینه ثبت قراردادها و تسهیلات مالی

هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی

هزینه های جاری دوره اجرای طرح

هزینه های پیش بینی نشده

جدول هزینه های قبل از بهره برداری

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت

جدول جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت

کل سرمایه گذاری

جدول برآورد سرمایه گذاری

هزینه های تولید

هزینه های ثابت

جدول برآورد هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

جدول برآورد هزینه های متغیر

قیمت تمام شده محصول

صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح

ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

جدول شاخصهای مالی واقتصادی طرح

نتایج محاسبات فنی، مالی و اقتصادی

نام، مقدار و ارزش مواد مصرفی

خرید و دانلود - 65000 تومان
تبلیغات متنی